Home

Welkom op de site van het Waterlinie Expertpanel

Deze site is bedoeld als een toegang tot vragen en discussies omtrent alle kennis die men over de Waterlinie kan stellen en verzamelen. De site vormt een gesloten toegang tot een forum waarop Waterlinie experts hun licht kunnen laten schijnen over de vragen die binnenkomen.

Als u lid bent van het expertpanel kunt u links inloggen met de code die u heeft gekregen via het Kenniscentrum van het Waterliniemuseum. Heeft u nog geen code? Neemt u dan contact op met het Kenniscentrum Waterlinies/Chris Will via kenniscentrum@waterliniemuseum.nl

Bent u een van de oude kennisaanbieders en wilt u weten wat er sindsdien met de Vademecum site is gebeurd? Neem dan contact op met het Kenniscentrum: kenniscentrum@waterliniemuseum.nl
Deze website is mede mogelijk gemaakt door het INTERREG IV B Manage+ project. Forten vademecum ontwikkeld door Cerium